Businessman silhouette

Om os

KJELST Executive Search rådgiver som specialister inden for Executive Search bredt omkring virksomhedsudvikling med afsæt i specifikke kompetencer inden for virksomhedsledelse, organisation og mennesker.

Vores ydelsesportefølje omfatter Executive Search, Research, Selection, Assessments/ Audits, Coaching og bestyrelsesrådgivning.

Vi arbejder dynamisk med ”Employee Engagement Lifecycle” dvs. medarbejderens liv og udvikling i virksomheden over tid. Dermed kan vi medvirke til en mere langsigtet værdiskabelse hos vores kunder.

Vi vil være positioneret som det bredere og dybere lokale alternativ til de globale Top Executive Search firmaer og vil være betroede rådgivere og sparrings-partnere for bestyrelser og ledelser i danske og nordiske virksomheder og i udenlandske koncerners nordiske selskaber, som er vort primære kundesegment.

Vi har desuden to søsterselskaber, Cynara og Flex-Force Consultants.

Cynara er en rekrutteringsvirksomhed som både tilbyder search og selection eller en kombination. Læs mere på www.cynara.dk

Flex-Force Consultants formidler højt kvalificerede Interim Managere inden for økonomi, IT og Jura/Compliance. Læs mere på www.flexforce.dk


KUNDERELATION

Virksomheden/teamet skal eje og dyrke kunderelationen, konsulenten skal eje og dyrke relationerne til de enkelte beslutningstagere. Herigennem sikres vore kunder maksimal værdi af samarbejdet, idet de tætte langvarige samarbejdsrelationer og høj kvalitet i de enkelte processer giver kontinuitet og optimale resultater.

KONSULENTER

Vore konsulenter er erfarne forretningsorienterede ledere fra det private erhvervsliv og fra det offentlige. Gennem grundig indføring i vore metoder og værktøjer sikrer vi et unikt udgangspunkt for som rådgivere at skabe resultater og værdi for vore kunder.

GEOGRAFISK OMRÅDE

Vort primære geografiske marked er Norden med afsæt i en solid position på det danske marked.

PRISPOLITIK

Vi arbejder altid med faste priser. Dette betyder, at vore kunder inden for Executive Search altid kan være sikre på, at vi præsenterer de bedste af de egnede kandidater, uden hensyntagen til den endelige løn som kandidaten opnår. Vor prissætning vil altid være konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige ydelser.

ORGANISATION

Vor kultur og organisation skal være markeds-orienteret og proaktiv, og vi skal kunne tilbyde kunden de services, der efterspørges på de forskellige niveauer i organisationen. Vor organisation skal demografisk afspejle kundernes beslutningstagerhierarki, og kunderne skal møde os som et team af konsulenter, der hver især motiveres af og passer til den specifikke opgave.