Businessman silhouette

BESTYRELSESRÅDGIVNING

Bestyrelsens rolle og adfærd er i stadigt stigende fokus. Vore rådgivningsydelser fokuserer primært på tre af de områder, som i dag optager mange ejere og bestyrelsesformænd.

  1. Sammensætning af bestyrelsen
  2. Rekruttering og udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer
  3. Spørgmål vedrørende ledelsens ageren og sammensætning

1. SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN

Hvilke kompetencer har virksomheden brug for i bestyrelsen? Hvilke kompetencer har bestyrelsen rent faktisk?

Ved sammensætning af ny bestyrelse eller ved evaluering af den eksisterende kræves som udgangspunkt:

  • en beskrivelse af virksomhedens nuværende strategiske situation
  • en beskrivelse af virksomhedens strategiske valg og visioner
  • CV fra bestyrelsesmedlemmerne
  • interviews med opdragsgiver, relevante informationsbærere og evt. interessenter
På baggrund af et studie af alt relevant materiale samt diskussioner med relevante interessenter afledes kravene til bestyrelsens samlede kompetencer. Disse dokumenteres i en kravrapport, som efter opdragsgivers accept danner grundlag for vurderingen af bestyrelsen.
Herefter gennemføres interview med hvert bestyrelsesmedlem. Interviewet afdækker den faglige baggrund og erfaring samt kompetencer. Der udarbejdes en rapport om den samlede bestyrelses kompetencer, som evalueres i forhold til de opstillede krav, nu og fremtiden.

2.  REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Baseret på behov for nye kompetencer af specifik karakter initieres Executive Search processen for at finde de rigtige bestyrelsesmedlemmer. Processen er på de fleste områder identisk med en traditionel Executive Search.

3.  SPØRGSMÅL VEDRØRENDE LEDELSENS AGEREN OG SAMMENSÆTNING

Dette område lader sig vanskeligt kategorisere. Ofte vil diskussionen være indledning til en Management Audit, et Coaching forløb eller en Executive Search.