Businessman silhouette

Etik

KJELST Executive Search Group’s etiske retningslinjer vægtes højt i alle faser af vort arbejde. Udover efterlevelse af Datatilsynets forskrifter ved­rø­ren­de behandling og opbevaring af fortrolige oplysninger, er det vigtigt, at såvel kunder og kandidater føler sig behandlet med respekt og den højeste grad af fortrolighed i en åben og konstruktiv dialog. Det betyder at:

  • Vort personale er omfattet af tavshedsklausuler i forbindelse med informationer indhentet hos kunden og informationer opgivet af kandidater.
  • Den del af kundens organisation, som vi får naturlig indsigt i, vil være beskyttet mod aktiv search fra os i minimum 1 år fra ansættelsen af den seneste kandidat.
  • Kandidater ansat gennem os vil i fremtidige search opgaver kun blive kontaktet efter forud­gående kontakt med kunden.
  • Kunder er forpligtet til at behandle alle udleverede informationer fortroligt – både under og efter en rekrutterings­pro­ces.
  • Videregivelse af fortrolige oplysninger om kandidater sker kun efter forudgående accept fra kandidaten.
  • Kandidater kontaktes kun vedrørende aktuelle stillinger, som vi har mandat til at besætte.
  • Kandidater præsenteres kun for kunder, såfremt deres kompetencer objektivt vurderet matcher de opstillede krav for en given stilling.
  • Præsenterede kandidater får altid en mundtlig begrundelse for et afslag på en given stilling.
  • Referencer opgives skriftligt af kandidaten. Af diskretionsmæssige årsager sker referencetagning meget sent i pro­ces­sen og indhentes samt videreformidles kun i forbindelse med en konkret stillingsbesættelse.

Vi kan iøvrigt henvise til Datatilsynets hjemmeside.