Businessman silhouette

CV RETNINGSLINIER

Et CV er et centralt dokument i forbindelse med enhver rekrutteringsproces, og det er vigtigt, at den faglige profil fremgår præcist og fyldestgørende i CV’et. Et CV skal gerne indeholde følgende data:

PERSONLIGE DATA

 • det fulde navn
 • fødselsdato
 • kontaktadresse
 • telefonnummer og e-mail (oplys gerne hvilke vi helst må bruge ved kontakt)

UDDANNELSE

Der opgives følgende oplysninger for relevante uddannelse:

 • art og officiel betegnelse
 • uddannelsesinstitution
 • start- og sluttidspunkt

KARRIEREFORLØB

Hver stilling beskrives i kronologisk rækkefølge med angivelse af ansættelsesperioderne, gerne efter følgende model:

 • virksomhedens officielle navn (gerne med angivelse af evt. senere navneskifte) med en kort beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter
 • stillingsbetegnelse og organisatorisk placering
 • ledelsesmæssigt ansvar – hvilke funktioner og hvor mange medarbejdere
 • væsentligste ansvarsområder og arbejdsopgaver
 • væsentligste resultater opnået i perioden

For nuværende stillingsforhold opgøres tillige gerne lønforhold (fordelt på fast løn, bonus m.m.) samt opsigelsesfrister og evt. klausuler.

INTERNATIONAL ERFARING

 • arten af erfaringer samt periode og lande

SPROG

 • sprogfærdigheder – hvilke sprog og på hvilket niveau

FAMILIEFORHOLD

 • ægteskabelig status: gift, samboende, single, fraskilt
 • ægtefælle/samlevers stilling
 • antal børn med angivelse af alder

FRITID

 • fritidsinteresser
 • tillidserhverv så som bestyrelsesposter o.lign.

FREMTIDIGE JOBØNSKER

Det er hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på ønsker i forbindelse med næste stillingsskifte, da sådanne oplysninger fremmer muligheden for en relevant henvendelse fra Kjelst ESG. Ønsker kan være vedrørende:

 • funktion/stilling/indhold
 • branche(r)
 • geografisk placering