Businessman silhouette

VÆRDIER

Værdier for Executive Search virksomhed er et solidt fundament for at kunne agere professionelt.

Faglighed, Integritet, Engagement, og Ansvarlighed – dette værdisæt er grundlæggende for alle vores aktiviteter; man kan tale om vores DNA.

LESS TALK MORE ACTION

Vores værdier er det, som fortæller os, hvad der er rigtigt eller forkert, positivt eller negativt – måske godt eller dårligt – og sikrer grundlaget for vores beslutninger.

Eksekvering er et nøgleord: at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler. Med andre ord tillægger vi værdierne stor betydning, men kun hvis de viser sig i handling og adfærd.

 

 

Faglighed

  • Vi har erfaringen og går pragmatisk til opgaverne
  • Vores opgaveløsning har fokus på at skabe værdi på det rette sted og på det rette tidspunkt

Integritet

  • Vi arbejder med fortrolighed og diskretion i forhold til mennesker og organisationer
  • Vi har respekt for individet
  • Vi sætter en ære i at holde ord

Engagement

  • Vi går til opgaverne med begejstring og indlevelse
  • Vi har hjertet med i alle dele af vores processer og i kandidat ogkunderelation
  • Vi lytter, og vi ved, hvornår der skal siges til og fra

Ansvarlighed

  • Vi tager ejerskab
  • Vi leverer, afslutter og overdrager opgaverne som aftalt