Businessman silhouette

COACHING

Lederrollen er i stadig forandring. Kravene til lederen øges i takt med stigende forandringstakt. De mange krav til lederen kræver store menneskelige ressourcer.

Enhver leder oplever, at der er koldt på toppen og har derfor i mange henseender ikke mulighed for eller lyst til at udstille sig selv og de problemstillinger, som den pågældende leder arbejder med.

Derfor er der ofte behov for at diskutere disse betænkeligheder, bekymringer eller bare problemstillinger med en ekstern person, der har dyb indsigt i lederens dilemmaer.

Mange ledere mister kreativitet, overblik eller effektivitet, i og med de mangler det fortrolige rum, der kan perspektivere de dagligdags kompleksiteter.

PERSONLIG UDVIKLING

Coaching fokuserer på at få de bedste egenskaber frem hos lederen og at få lederen til at yde sit optimale. Det handler om tillid, tro på sig selv og om hjælp til at fastholde fokus på det væsentlige. Det handler om at få frigivet energi og om at se tingene på en anderledes måde på trods af, at lederne ofte selv sidder med løsningen.

Coachforløbet sætter fokus på lederens dagligdag og problemstillinger set i relation til lederens styrker og svagheder. Hvilke konsekvenser har disse for organisationen? Refleksion i relation til egen adfærd og stil er væsentligt for at håndtere de udefra kom­mende krav, og for at udvikle sig bedst muligt som leder.

Handlinger, adfærd og den kognitive stil sættes i relation til lederens personlighed, og lederen bibringes derved en ny og menings­fuld overordnet viden om sig selv. Endvidere styrkes lederens coachrolle i relation til øvrige ledere og medarbejdere i organisationen. At forstå sig selv gør det nemmere at forstå andre.

Via spørgsmål bliver lederen konfronteret med egen adfærd, personlige stil og den konsekvens, dette har for personen selv og for organisationen. De ønsker og behov, lederen har, bliver tydeliggjort.

Lederens egen situation bliver mere klar og tydelig, og der opnås overblik over, hvordan kompleksiteter og egen ledelsesrolle skal håndteres fremover. Det at sætte ord på ens tanker i et trygt og lukket forum skaber luft og tydeliggørelse af den aktuelle situation og af, hvordan ændringer fremover skal håndteres.

Fortælling er den korteste vej til handling, derfor opnår personen i coachforløbet sikkerhed i, tryghed ved og tillid til egne handlinger.

FORLØB

Lederen gennemgår personlighedstest og efterfølgende interview, hvori de personlighedsmæssige karakteristika kortlægges og diskuteres. Herefter mødes man periodisk og fokuserer på dagligdags problemstillinger – som før beskrevet. Coachforløbet er et personligt udviklingsværktøj, som også berører dybereliggende problematikker, der kan være væsentlige for at styrke den pågældende leder.

HVEM?

Effektiv coaching henvender sig til ledere, der ønsker at skabe endnu bedre resultater med større glæde og motivation.

FORTROLIGHED

Det fortrolige rum er lederens garanti for, at han/hun frit kan handle og tale under vejledning af coachen.