Businessman silhouette

Executive Search

Executive Search er den rekrutteringsmetode, hvor vi – gennem en målrettet og struktureret proces – proaktivt identificerer, kvalificerer og kontakter relevante personer og præsenterer disse for den givne stilling, hvorefter udvælgelsesprocessen indledes.

INDLEDENDE MØDE OG UDARBEJDELSE AF KRAVPROFIL

På baggrund af en grundig og kritisk dialog samt gennemgang af relevant materiale udarbejdes en kravprofil, der beskriver de faglige, erfaringsmæssige og personlighedsmæssige krav til den succesfulde kandidat.

SØGEPROCESSEN

Med udgangspunkt i kravprofilen indledes en systematisk analyse af ”markedet” for den givne profil; d.v.s. identificering og screening af relevante virksomheder (target virksomheder) samt identificering af de potentielle kandidater i disse, kontakt til vort netværk af personer med kendskab til området, søgning på internettet, søgning i egen og andre relevante databaser og opslagsværker. Med denne baggrund udarbejdes en bruttoliste (longlist) over potentielle kandidater. Denne liste vil – evt. sammen med kunden – danne udgangspunkt for en kontaktliste (shortlist), som indeholder de kandidater, der umiddelbart opfattes som havende højest relevans for stillingen.

UDVÆLGELSES- OG INTERVIEWPROCESSEN

Herefter foretages 1. kvalificering, hvor der tages kontakt med hver enkelt identificeret kandidat, som interviewes telefonisk med henblik på at afdække faglig egnethed i forhold til kravprofilen, motivation for stillings¬skift, lønforhold o.lign. Såfremt betingelserne er til stede, inviteres kandidaten til et uddybende personligt interview med den ansvarlige konsulent (2. kvalificering), hvor den egentlige dialog omkring den aktuelle stilling finder sted, og hvor den enkelte kandidats personlige og karrieremæssige “gevinst” ved den aktuelle stilling kortlægges. I dette og evt. senere møder vurderes de personlighedsmæssige kvalifikationer, med henblik på at kortlægge kandidatens evne til at honorere de specifikke kritiske succesfaktorer for succes i jobbet.

KUNDEN ER MED HELE VEJEN

Kunden vil løbende modtage information om processens fremdrift – lige fra information om og godkendelse af listen over targetvirksomheder, longlisten og senere shortlisten til status vedrørende antallet af identificerede kandidater samt evt. relevant feedback fra kandidater (anonymt).

PRÆSENTATION AF KANDIDATER

Afslutningsvist præsenteres de bedste af de egnede kandidater for kunden på et møde hos os, sammen med os.
Når kunden har valgt en kandidat til stillingen, tages referencer efter nærmere aftale.

EVT. PSYKOLOGISK TEST

Som en ekstra sikkerhed kan der af vores psykolog gennemføres en psykologisk testning af kandidaten. I den forbindelse udarbejdes der testrapport med fokus på guidelines for en succesfuld introduktion af kandidaten i den nye stilling.