Businessman silhouette

START UPS/SMÅ VIRKSOMHEDER

Virksomhedens reelle konkurrencekraft ligger i dens medarbejdere. Specielt for små virksomheder er lederteamets evne til at lede virksomheden den afgørende faktor for virksomhedens succes, uanset forretningsmodel, produkt ide etc. Alle venturefonde ved det og har erkendt det, men det er stadig ikke alle der tager konsekvensen. Den eneste gennemgående faktor for succesfulde exits er god ledelse.
For os er det inspirerende at arbejde med start up’s og små virksomheder, idet vi i sådanne samarbejder kan tilføre vital værdi, ikke kun i relation til rekruttering af ledelsen mm., men også i forbindelse med alle øvrige aspekter af en lille virksomheds liv og udvikling. Vor kontaktflade til øvrige virksomheder kan ofte være en kilde til værdiskabelse i form af kunderelationer, alliancer, funding, opkøb, salg etc.