Businessman silhouette

Selection

Selection er den rekrutteringsmetode, hvor vi alene via annoncering rekrutterer kandidater til en given stilling.

INDLEDENDE MØDE OG UDARBEJDELSE AF KRAVPROFIL

Der udarbejdes en kravprofil og annoncetekst på baggrund af en kritisk dialog med kunden. Dialogen har det formål at fastlægge såvel faglige som personlighedsmæssige minimumskrav, samt heraf at udlede de kritiske succesfaktorer for personen. Vi vejleder omkring valg af medier for annonceringen, da dette er vigtigt for den opnåede rekrutteringseffekt. Jo bedre rekrutteringsgrundlaget er, jo bedre er kandidaterne i den senere udvælgelsesproces, og jo bedre bliver resultatet.

SØGE- OG INTERVIEWPROCESSEN

KJELST Executive Search forestår den efterfølgende proces omkring håndtering og besvarelse af ansøgninger, og et antal kandidater, som alle opfylder de stillede minimumskrav, udvælges til et indledende interview. De umiddelbart bedste kandidater udvælges til 2. interview, i hvilket de personlighedsmæssige kvalifikationer vurderes i forhold til de opstillede kritiske succesfaktorer.

PRÆSENTATION AF KANDIDATER

De egnede kandidater, ofte 2-4, præsenteres for kunden hos os.